δανειζω


δανειζω
даю взаймы
- δανείζομαι

Ancient Greek-Russian simple. 2014.